IBPM Investment Management

Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie inwestycjami oraz rozliczenie prac. Umożliwia utrzymywanie aktualnej bazy infrastruktury, adresów oraz dowolnych artefaktów inwestycyjnych.

Najważniejsze korzyści

Spójna baza danych inwestycyjnych

Spójna baza danych inwestycyjnych. Szybki dostęp do danych biznesowych w kontekście prowadzonych inwestycji, między innymi słowników, elementów infrastruktury, danych geograficznych, dane inwestycyjnych (planów, realizacji, zleceń, projektów), umów i rozliczeń.

Moduł uprawnień

Dostęp do danych etapów inwestycji objęty jest uprawnieniami. W zależności od roli dostęp do odczytu lub edycji.

Procesy akceptacyjne

Akceptacja rozliczeń oraz podejmowanie kluczowych decyzji odbywa się w ramach dedykowanych procesów akceptacyjnych.

Aplikacja SPA

Single Page Application zapewnia dostęp do niezbędnych danych oraz umożliwia zarządzanie nimi z jednego miejsca.

Import/Export

Importowanie i eksportowanie danych z plików Excel. Możliwość pobierania i udostępniania instancji adresów, konfiguracji czy elementów infrastruktury.

Mechanizmy eskalacji i notyfikacji

Aplikacja notyfikuje o nowych zadaniach do podjęcia oraz w przypadku opóźnień wysyłane są przypomnienia i eskalacje.

IBPM Investment Management w oparciu między innymi o technologie IBM


IBPM Service Management zbudowany jest w oparciu o jedną z wiodących na świecie platform typu Intelligent Business Process Management (wg Gartner) czyli IBM BAW. Platforma IBM BAW pozwala na budowę rozwiązań do zarządzania dowolnymi procesami dla firm różnej wielkości. Spełnia standardy wymagane przez największe korporacje i jest w pełni skalowalna. IBM BAW udostępnia również funkcje zapewniające zachowanie zgodności z wieloma przepisami instytucji, takimi jak: bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo prawne, zgodność z wieloma normami, w tym kontroli i zarządzania kodem źródłowym.

IBM BAW

Pozwala na budowę rozwiązań do zarządzania dowolnymi procesami dla firm różnej wielkości. Spełnia standardy i jest w pełni skalowalna.

IBPM Mercury

Kompletna i szybka informacja o zleceniu i historii operacji

Vue

Uniwersalny UI oparty o standard Material Design.

przewagi konkurencyjne

Gotowe wzorce procesów

Aplikacja wpierająca projekty budowlane i inwestycyjne. Zarządzanie zadaniami na różnych etapach projektów. Przechowywanie i wersjonowanie dokumentacji technicznej. Gotowe wzorce rozliczeń dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. POPC).

Możliwość używania cenników

Możliwość zarządzania cennikami dla każdego z podwykonawców.

Szybki dostęp do informacji

Pełna historia zmian na obiektach oraz wersjonowanie zmian atrybutów klas aby możliwa była praca na danych bez względu na wersję struktury obiektu.
Case study

Wdrożenie u operatora INEA

Największy operator telekomunikacyjny w woj. Wielkopolskim. Aktualnie z jego usług korzysta 300 tysięcy klientów.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem IBPM Investment Management w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami!